Hulpmiddelen voor bewustwordingsprogramma's

Hieronder vindt u diverse voorbeelden die op een leuke manier het onderwerp veilig gebruik van persoonsgegevens via Suwinet onder de aandacht brengen. Sommige van deze middelen heeft BKWI in samenwerking met VNG, Divosa, UWW en SVB ontwikkeld.

Video's

Posters

Rechts ziet u 3 posters met algemene tips over veilig omgaan met (persoons)gegevens. Hieronder vindt u diverse posters specifiek gericht op Suwinet.

Alle posters kunt u downloaden en gebruiken tijdens uw bewustwordingscampagnes.

Tip
Voor het beste resultaat download u de poster eerst op uw eigen computer voordat u de printopdracht geeft. Wilt u direct printen vanuit de webpagina, zet dan bij instellingen de schaal op 100%.

 

BELANGRIJK

Ga ook bij het inwerken van nieuwe collega's zorgvuldig met Suwinet om. Gebruik daarom ALTIJD de Demo-omgeving van Suwinet-Inkijk!

De demo-omgeving werkt met fictieve persoonsgegevens. Verder werkt de demo net zoals u gewend bent. Ideaal dus om medewerkers te laten zien hoe Suwinet-Inkijk werkt.