Releasebrief 18.04

Suwinet-Inkijk 18.04

Donderdag 19 april staat release 18.04 van Suwinet-Inkijk gepland. Suwinet-Inkijk is die dag daarom vanaf 18.00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 20 april is Suwinet-Inkijk weer beschikbaar voor alle gebruikers. De in de releasebrief genoemde wijzigingen hebben betrekking op de huidige Suwinet-Inkijk-omgeving, tenzij anders wordt aangegeven.
Release 18.04 bevat 1 algemene wijziging en 5 partijspecifieke wijzigingen; 1 voor gemeenten, 2 voor UWV, 1 voor SVB en 1 voor Inspectie SZW.

Toevoegen gegevens in nieuwe Suwinet-Inkijkapplicatie

Tijdens de pilot van SVB met het nieuwe Whitelist filter zijn een aantal bevindingen gedaan. De belangrijkste worden in deze release opgelost. Het betreft enkele missende gegevens in de pagina's van de nieuwe Suwinet-Inkijkapplicatie:

  • Op het tabblad ‘Arbeid en Uitkering’ wordt bij het overzicht Inkomstenverhoudingen de datum 'Tot en met’ getoond.
  • Op de detailpagina Inkomstenverhoudingen worden de gegevens 'Aard inkomstenverhouding', 'Soort inkomstenverhouding’ en 'Type arbeidscontract’ getoond bij Kenmerken.
  • Bij Persoonsgegevens worden de gegevens ‘Nationaliteit' en ‘Verblijfstitel’ getoond.

Daarnaast krijgen SVB-gebruikers vanaf release 18.04, als een ingetikt BSN niet voorkomt in de whitelist, de gezochte BSN op de Escape pagina getoond, zodat zij deze bij de klant kunnen verifiëren.

Zie onderstaande afbeelding.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk