Releasebrief 18.04

Suwinet-Inkijk 18.04

Donderdag 19 april staat release 18.04 van Suwinet-Inkijk gepland. Suwinet-Inkijk is die dag daarom vanaf 18.00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 20 april is Suwinet-Inkijk weer beschikbaar voor alle gebruikers. De in de releasebrief genoemde wijzigingen hebben betrekking op de huidige Suwinet-Inkijk-omgeving, tenzij anders wordt aangegeven.
Release 18.04 bevat 1 algemene wijziging en 5 partijspecifieke wijzigingen; 1 voor gemeenten, 2 voor UWV, 1 voor SVB en 1 voor Inspectie SZW.

Wijzigingen voor Inspectie SZW

Verwijderen foutmelding

De RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) heeft het autorisatiebesluit van de Inspectie SZW (ten behoeve van opsporingstaken en handhaving) gewijzigd, waarbij een aantal gegevens zijn komen te vervallen.

In release 18.04 wordt deze wijziging doorgevoerd in de Suwinet-Inkijkpagina’s van de Inspectie SZW, zodat gebruikers geen foutmelding ("geen autorisatie voor rubriek") meer getoond krijgen.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk