Vraag 16: Wie mag de rapportages opvragen?

Gemeenten kunnen de generieke rapportages vanuit Suwinet-Inkijk downloaden. De overige organisaties ontvangen de rapportages per (Suwinet-)mail.

Specifieke rapportages mogen alleen worden opgevraagd door speciaal hiertoe gemandateerden. Deze moeten bekend zijn bij BKWI. (zie voor procedure vraag 17).