6.   Bijlage A: Aanpassingen aan eigen mailserver

 De volgende aanwijzigingen hebben wij aangereikt gekregen vanuit een reeds aangesloten gemeente en zijn ondubbelzinnig volledig onder voorbehoud en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

In het geval van een Exchange server in combinatie met een aansluiting via Gemnet kunnen de volgende aanpassingen aan de eigen mailserver gedaan worden om Suwinet-Mail in te richten:

Receive connector toevoegen met Network:

  • Receive mail from remote servers that have these IPaddresses: 192.168.109.0/24 (Gemnet Mail Relay servers)

Send connector toevoegen met: Address Space:

  • Type: SMTP
  • Address: *.suwi o Network
  • Route mail through Smart Host: 192.168.109.112 (Gemnet Mail Relay)

7.   Bijlage B: Aanmeldingsformulier Suwinet-Mail

7.1.  Aanmeldingsformulier

Met dit aanmeldingsformulier meldt u zich aan voor de aansluiting op SuwinetMail. Door ondertekening van dit formulier verklaart u aan de voorwaarden te voldoen om gebruik te mogen maken van Suwinet en Suwinet- Mail zoals beschreven in de Verantwoordingsrichtlijn GeVS en bijbehorend Normenkader.

Mocht u bij het invullen van het aanmeldingsformulier vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van het BKWI, de Suwidesk. Dit kan telefonisch 0800-SUWIDESK (0800-78943375) of per e-mail suwidesk@bkwi.nl. U kunt het aanmeldingsformulier e-mailen naar het BKWI: suwidesk@bkwi.nl U ontvangt van het BKWI een bevestiging van uw aanmelding.

lndien u nog geen Gemnet mail heeft, neemt u dan contact op met KPN Lokale Overheid: 070-343 69 00 of servicedesk@gemnet.nl.

Wilt u op het formulier aangeven wie de contactpersonen voor uw organisatie zijn. Het betreft degene die verantwoordelijk zal zijn voor Suwinet-Mail in uw organisatie, en een technisch aanspreekpunt.

Alle informatie met betrekking tot de aansluiting zal worden verzonden aan de opgegeven contactpersoon onder: naam alg. contactpersoon.

Informatie met betrekking tot het testen bij de aansluiting zal worden verzonden naar de technisch contactpersoon.

A.  Algemene gegevens

Naam organisatie:

Naam alg. contactpersoon: (Dit is de algemene contactpersoon. Deze persoon is belast met de invoering van Suwinet-Mail binnen uw organisatie)

Postadres contactpersoon:

Telefoon (doorkiesnr.):

E-mailadres:

Naam tech. contactpersoon: (Deze persoon zal benaderd worden bij evt. technische problemen bij de aansluiting en voor het uitvoeren van het technisch stappenplan indien nodig.):

Bezoekadres contactpersoon:

Telefoon (doorkiesnr.):

E-mailadres:

B.  Aansluiting Suwinet

Kies uit een van onderstaande opties:

  • [ ] directe aansluiting:

Diginetwerk-IP-adres van uw mailserver:                                                         

  • [ ] Gemnet

U dient bij Gemnet ook de dienst “Suwinet-Mail” af te (gaan) nemen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met KPN Lokale Overheid.

  • [ ] Haagse Ring

Uw domein dient voor te komen op de HAM-lijst. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met BZK.

C.  Suwinet-Mail Domeinnamen

Voor welke domeinnamen wilt u gebruik gaan maken van Suwinet-Mail. Dit moeten bestaande domeinnamen zijn via welke u nu reeds mail kunt ontvangen. Bijv: amsterdam.nl, gsd.denhaag.nl, denbosch.nl, shertogenbosch.nl etc.

Er kunnen meerdere domeinnamen per organisatie worden opgegeven. (zie volgende blad)

NB Indien u een domeinnaam opgeeft, zal alle mail die vanuit UWV naar een adres met die domeinnaam wordt gestuurd via Suwinet verlopen. De mail van een andere partij die Suwinet-Mail gebruikt zal uitsluitend via Suwinet-Mail verlopen als de verzender .suwi toevoegt aan het adres bij verzending.

Vul hieronder de aan te sluiten domeinnamen en contactinformatie in: (Contactinformatie domein: altijd iemand van de betreffende Suwi-partij, dus NIET noodzakelijk de beheerder van de mail server)

 

Domeinnaam 1

Domeinnaam 2

Domeinnaam 3

 

Domeinnaam

 

 

 

Naam Contactpersoon

 

 

 

E-mailadres Contactpersoon

 

 

 

Telefoonnummer Contactpersoon

 

 

 

Test mailadres (binnen genoemd domeinnaam)

 

 

 

 

  • RICHTLIJNEN RISICO ANALYSE

Uw organisatie zal voldoen aan de richtlijnen in Verantwoordingsrichtlijn GeVS. [ ] Ja     [ ] Nee

* Indien “nee”, aan welke richtlijn(en) wordt niet voldaan:

 

Datum:

Naam en functie van ondergetekende:

Handtekening:

 

Vorige hoofdstukken

H1. Inleiding

H2. Werking Suwinet-Mail

H3. Aansluiting Suwinet-Mail

H4. Testen en foutafhandeling Suwinet-Mail

H5. Risico’s en beveiliging

H6. Bijlage A: Aanpassingen aan eigen mailserver

H7. Bijlage B: Aanmeldingsformulier Suwinet-Mail